NEDERLANDS

Mensen komen om heel uiteenlopende redenen op gesprek. Het kan gaan om angstaanvallen en fobieën, depressieve gevoelens, eenzaamheid, lichamelijke klachten, obsessieve gedachten, dwanghandelingen, stemmingswisselingen en twijfels omtrent (gemaakte of te maken) levenskeuzes. Soms is er sprake van repetitieve patronen van teleurstelling of agressie in persoonlijke relaties, moeilijkheden op het werk, het moeilijk kunnen verwerken van het verlies van een dierbare,  problemen bij de overgang naar een ander land of een andere levensfase (bv; moederschap, op pensioen gaan,…)

Soms gaat het niet eens om een duidelijk probleem, maar eerder om een algemeen gevoel van malaise. Veel mensen functioneren bijvoorbeeld uitstekend op het werk en thuis, maar voelen zich toch niet goed. In het algemeen kan je stellen dat wanneer je niet de levensvreugde en levenskwaliteit hebt die je graag zou hebben, het tijd kan zijn om naar een counselor te gaan. Dit heeft bijna altijd te maken met het feit dat men een weg bewandelt die de zijne niet is. En daar bovenop zorgen een hele dosis remmingen, angsten en symptomen ervoor dat men niet het leven kan /durft leiden dat men zou willen leiden.

 Het hoofddoel van counseling is dan ook vooral terug in contact te komen met je eigen levensverlangen – voorbij die remmingen en angsten , voorbij de uitgestippelde weg en  met de mogelijkheid de  eigen weg uit te kiezen en nieuwe paden te bewandelen.